Hello
IB/B mediaAtt skapa rätt genomslag i rätt media är ett hantverk. Det kräver inte bara erfarenhet, kreativitet, uthållighet och kompetens. Minst lika viktigt är kunskap och insikt i uppdragsgivarens behov och situation. Ovanpå detta krävs en djup förståelse för målgruppens konsumtionsbeteende. På IB/B kombinerar vi alla dessa kompetenser i varje enskilt projekt för att nå maximal effekt. Men vi nöjer oss inte med att planera och genomföra. För oss är det minst lika viktigt att följa upp och analysera resultaten. Det är ju så vi bygger upp både din och vår egen erfarenhetsbank – och därmed en stark plattform inför kommande samarbeten.

De tjänster vi erbjuder är:

• Projektledning
• Omvärldsanalys
• Konkurrentanalys
• Marknadsanalys
• Målgruppsanalys
• Rådgivning inom medieval
• Förmedling
• Prisförhandling
• Uppföljning


©2008 IBB Media AB